Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Chính sách bảo mật thông tin

Thu thập thông tin cá nhân

1. Thông tin cá nhân được thu thập dựa trên tất cả các thông tin, hình ảnh, tài liệu, nhận xét, phản hồi và các dữ liệu, thông tin dưới bất kỳ dạng thức nào được người dùng cung cấp cho Công ty thông qua việc sử dụng bao gồm truy cập, cài đặt, tải lưu trữ, tương tác, thực hiện thao tác hoặc sử dụng dịch vụ trên website https://ebeoi.com/ do công ty cung cấp.

2. Các thông tin thu thập thông qua website https://ebeoi.com/ sẽ được công ty phục vụ cho việc nâng cấp chất lượng dịch vụ bao gồm:

 • Hỗ trợ người dùng khi sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ trên website https://ebeoi.com/;
 • Giải đáp thắc mắc cho người dùng;
 • Cung cấp cho người dùng những thông tin hoặc cập nhật những tiện ích mới nhất;
 • Xem xét và nâng cấp nội dung, chính sách, điều khoản, quy định và giao diện của website https://ebeoi.com/.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các dịch vụ được cung cấp của công ty.

3. Công ty cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số liên kết người dùng click, số lượt tải, lượt tương tác, các dịch vụ đã sử dụng, số lần sử dụng dịch vụ và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối, sử dụng dịch vụ trên website https://ebeoi.com/. Công ty cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser)/App được người dùng sử dụng mỗi khi truy cập, sử dụng tại các website https://ebeoi.com/ của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến.

II. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin

Khi người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ trên website https://ebeoi.com/ của công ty, người dùng theo đó có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một hoặc một số thông tin (bao gồm thông tin bắt buộc) để đảm bảo có thể truy cập, sử dụng các tiện ích trên website bao gồm các thông tin như họ tên, số điện thoại, email cá nhân, mã số thuế và các thông tin khác tùy thời điểm của website.

Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào bao gồm trách nhiệm trước pháp luật, bên thứ ba và chính người dùng về những thông tin mà người dùng cung cấp trên website. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin và bảo đảm tính chuẩn xác của thông tin cung cấp trước pháp luật, công ty và các bên có liên quan.

2. Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Ngoài các mục đích tiện ích và mục đích theo quy định tại Chính sách bảo mật này và các quy định khác có liên quan đến website https://ebeoi.com/, Công ty sẽ tiến hành thu thập, khai thác và sử dụng thông tin người dùng với mục đích phù hợp với quy định của công ty và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này, cũng như những chính sách khác của Công ty ở mỗi thời điểm.

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn thông qua các phương tiện trực tuyến và ngoại tuyến để thực hiện các mục đích sau:

 • Gửi các thông tin nhắc nhở và cập nhật về các điều khoản và chính sách của công ty.
 • Cung cấp các cập nhật về tiện ích và dịch vụ mà bạn đang sử dụng.
 • Xác nhận các dịch vụ bạn đã đăng ký và thông báo về tình trạng của chúng.
 • Thông báo về các chương trình khuyến mãi và cung cấp thông tin khác có liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm của công ty.

Phương tiện liên hệ có thể bao gồm gửi email, thông báo trên ứng dụng di động, hoặc gọi điện thoại, tùy thuộc vào sự thuận tiện của bạn và sự ưu tiên của công ty.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin người dùng

  1. Thông tin cá nhân, hồ sơ, tài liệu có liên quan của người dùng sẽ được lưu trữ trên tài khoản người dùng cho đến khi người dùng có yêu cầu hủy bỏ hoặc chính người dùng tự truy cập, sử dụng website để thực hiện hủy bỏ một phần. Người dùng cũng có thể thay thế, điều chỉnh, bổ sung một phần các trường thông tin mà website https://ebeoi.com/ cho phép điều chỉnh, thay thế, bổ sung.

  2. Mọi trường hợp thông tin, tài liệu, và các cơ sở dữ liệu khác của người dùng sẽ được bảo mật, bảo lưu tại hệ thống các máy chủ của Ứng Dụng.

  3. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin Người dùng:

  IV. Chia sẻ và bảo mật thông tin

  1. Chia sẻ thông tin Người dùng

  • Ngoại trừ các trường hợp các quy định về sử dụng, khai thác thông tin người dùng như đã nêu trong Chính sách bảo mật này cũng như các quy định, các chính sách, điều khoản khác của website https://ebeoi.com/, Công ty đảm bảo rằng sẽ không sử dụng cho mục đích gây bất lợi cho người dùng hoặc truyền tải công khai ra bên ngoài khi chưa được phép của người dùng, trừ khi có chính sách hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước, của chính quyền, chính phủ, tòa án và các trường hợp phải cung cấp theo quy định của Pháp luật.
  • Trong một số trường hợp cần thiết, Công ty có quyền thuê một đơn vị thứ ba độc lập để tiến hành thực hiện các hạng mục công việc, các dự án nhằm để nghiên cứu thị trường, phục vụ hoạt động đầu tư, nâng cấp, phát triển mở rộng dịch vụ, website https://ebeoi.com/ của Công ty và khi đó một phần hoặc toàn bộ thông tin của người dùng sẽ được sử dụng cho các đơn vị này để tiến hành thực hiện các công việc. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành các công việc trong phạm vi được cấp phép bởi Công ty.
  • Công ty theo đó cũng có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin người dùng trong một số trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà Công ty bằng năng lực và sự hiểu biết của mình để tin rằng việc cung cấp thông tin người dùng sẽ giúp Công ty bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cơ sở dữ liệu của các thành viên khác có liên quan.

  2. Bảo mật thông tin Người dùng

  • Theo các quy định tại Chính sách bảo mật này và các chính sách, điều khoản, quy định khác có liên quan đến sử dụng website https://ebeoi.com/ của Công ty, một khi người dùng cung cấp thông tin, dữ liệu lên website https://ebeoi.com/, điều đó đồng nghĩa với việc người dùng đã tự nguyện đồng ý với đầy đủ các điều khoản, điều kiện mà Công ty đã đưa ra và quy định như đã nêu ở mỗi thời điểm. Công ty theo đó cũng đảm bảo rằng các thông tin người dùng sẽ được bảo mật bằng mọi cách thức, phương thức khác nhau, và Công ty luôn nổ lực để đạt mọi kỳ vọng về bảo mật thông tin cho người dùng. Công ty có thể sử dụng một hoặc nhiều giải pháp công nghệ hiện đại để bảo mật thông tin như: chuẩn quốc tế PCI, SSL hoặc ứng dụng những công nghệ hiện đại khác nhằm bảo vệ thông tin Người dùng không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
  • Người dùng cũng phải thừa nhận và đồng ý rằng với Công ty rằng những hạn chế về mặt kỹ thuật và không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật một cách toàn vẹn, đầy đủ và đúng chính xác, đủ độ tin cậy đạt được hiệu suất 100%. Do vậy, Công ty không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin người dùng được cung cấp trên các website https://ebeoi.com/ của Công Ty là sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Người dùng như các trường hợp Người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác…. Trong mọi trường hợp người dùng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Công ty theo đó cung cấp một khuyến nghị rằng Người dùng không nên gửi hoặc cung cấp thông tin trên website https://ebeoi.com/ cho Công ty. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng, việc cung cấp không đầy đủ, hoặc không chuẩn xác các thông tin sẽ có thể dẫn đến việc người dùng không đáp ứng các điều kiện để sử dụng dịch vụ trên website https://ebeoi.com/ của Công ty hoặc có thể không thể được cung cấp các dịch vụ đầy đủ, chính xác, hiệu quả, an toàn và Công ty không có trách nhiệm nào liên quan đến việc bị hạn chế hoặc những hệ quả mà người dùng đối mặt trong trường hợp này.

  4. Cam kết bảo mật thông tin người dùng

  1. Thông tin Người dùng được cung cấp tại website sẽ cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật này và việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng là nhằm phục vụ cho các dịch vụ tại website của Công ty và được thực hiện một cách tự nguyện, có sự đồng ý, chấp thuận của người dùng. Thông qua đó, mỗi người dùng khi truy cập, sử dụng dịch vụ trên website đã tự chủ động tìm hiểu và đọc, hiểu rõ, đồng ý trọn vẹn các quy định, chính sách của Công ty ban hành cho website tại phần cuối trang chủ của website.

  2. Không sử dụng, không chuyển giao hay cung cấp và tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin người dùng, trừ các trường hợp các Chính sách bảo mật này hoặc các quy định, chính của Công ty hoặc Pháp luật có quy định khác.

  3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin người dùng, Công ty sẽ kịp thời thông báo cho người dùng và thông báo đển có quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời phối hợp tham gia giải quyết.

  4. Công ty không chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với các thông tin người dùng hàng khai báo hoặc cung cấp trên website của Công ty.

  5. Phương thức để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin, dữ liệu

  • Người dùng có thể sử dụng các phương thức, công cụ dưới đây để tiếp cận và chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung, thay thế thông tin, dữ liệu Người dùng như sau:
   • Tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin, dữ liệu của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin Người dùng;
   • Liên hệ đến Công ty thông qua nhập thông tin trên form của website để thực hiện việc này;
   • Gọi điện trực tiếp tới số điện thoại : 0962102112; hoặc gửi email tới: shopebeoi@gmail.com

  V Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

  Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại đối với người tiêu dùng liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai với mục đích hoặc phạm vi đã được thông báo tại website https://ebeoi.com/ được quy định như sau:

  1. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân: Website https://ebeoi.com/ cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho họ sẽ được bảo mật. Họ không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân trong các trường hợp cụ thể:
   • Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.
   • Giải quyết các vấn đề tranh chấp và khiếu nại đến từ phía khách hàng.
   • Tuân thủ yêu cầu của cơ quan pháp luật khi có yêu cầu chính thức.
  3. Cam kết về trách nhiệm: Website https://ebeoi.com/ cam kết hiểu rằng quyền lợi của người dùng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng là trách nhiệm của họ. Do đó, họ chấp nhận mọi thắc mắc và góp ý liên quan đến chính sách bảo mật và việc sử dụng thông tin cá nhân thông qua số hotline 0962102112 hoặc email shopebeoi@gmail.com.

  Thông qua cơ chế này, website https://ebeoi.com/ cam kết tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

  VI. Các quy định khác

  1. Mật khẩu là chìa khóa để truy cập tài khoản của người dùng. Sử dụng các con số, chữ cái duy nhất và các ký tự đặc biệt, và không tiết lộ mật khẩu trên website bao gồm các mã số xác thực từ website của người dùng cho bất cứ ai. Nếu người dùng chia sẻ mật khẩu của người dùng hoặc thông tin của mình với những người khác, hãy nhớ rằng người dùng phải có trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tên của tài khoản của mình. Nếu người dùng bị mất kiểm soát mật khẩu bao gồm cả lỗi cố ý hoặc vô ý để lộ mật khẩu, người dùng phải hiểu rằng hệ quả đối mặt có thể là người dùng sẽ bị mất kiểm soát thông tin dữ liệu của mình trên website và có thể bị ràng buộc về mặt pháp lý cho các hoạt động dưới tên tài khoản của chính người dùng. Do đó, nếu người dùng có nghi ngờ hoặc có căn cứ cho rằng mật khẩu của mình đã bị xâm nhập vì lý do nào, Người dùng nên thông báo ngay cho Công ty để được hỗ trợ hoặc tiến hành thay đổi mật khẩu mới ngay lập tức.

  2. Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập các website của Công Ty. Tuy nhiên Công ty chỉ muốn đưa ra khuyến nghị nhằm đạt được sự đồng thuận của người dùng và đưa ra các tính năng trên website với mục đích hỗ trợ người dùng có thể truy cập, sử dụng dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả.

  Cookies là các file văn bản nhỏ dùng xác định máy tính của người dùng đến máy chủ của Công ty như là một người dùng duy nhất khi người dùng truy cập các trang nhất định trên website và chúng được lưu trữ bởi trình duyệt Internet của người dùng trên máy tính của người dùng.

  Cookies có thể được sử dụng để nhận diện địa chỉ Giao thức Internet của Người dùng, tiết kiệm thời gian trong khi Người dùng đang truy cập, hoặc muốn vào, trang web. Công ty chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho người dùng trong việc sử dụng trang web (ví dụ như để nhớ người dùng là ai khi người dùng muốn sửa đổi giỏ hàng của người dùng mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của người dùng) và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về Người dùng. Trình duyệt của người dùng có thể được thiết lập để không chấp nhận cookies, nhưng điều này sẽ hạn chế sử dụng trang web. Hãy chấp nhận sự đảm bảo rằng việc Công ty sử dụng cookies không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc bí mật và không có virus. Nếu Người dùng muốn tìm hiểu thêm thông tin về tập tin cookies, hãy truy cập //www.allaboutcookies.org hoặc để tìm hiểu về loại bỏ cookies khỏi trình duyệt của Người dùng, truy cập //www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index html.

  3. Google Analytics cũng được sử dụng như một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inc (“Google”). Google Analytics sử dụng cookies, các file văn bản được đặt trên máy tính của Người dùng, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookies về việc sử dụng của Người dùng của trang web (bao gồm địa chỉ IP của Người) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ theo quy định của Google. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu bởi pháp luật, hoặc cho bên thứ ba để xử lý thông tin này đại diện Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Người dùng với bất kỳ dữ liệu khác được lưu giữ bởi Google. Người dùng có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Người dùng, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu Người dùng làm điều này Người dùng có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, Người dùng đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về Người dùng theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

  4. Có giá trị như một thỏa thuận của người dùng với công ty, người dùng và công ty theo đó phải tuân thủ các cam kết tại Chính sách bảo mật này. Bằng việc truy cập, cài đặt, sử dụng, thao tác bất kỳ Dịch Vụ nào trên website, người dùng đã tự mình đồng ý đầy đủ, trọn vẹn các quy định tại Chính sách bảo mật này của Công ty và các quy định, chính sách khác (nếu có) bao gồm cả quy định của Pháp luật.

  5. Chính sách bảo mật này được xem là một phần không tách rời với các chính sách, điều khoản, quy định khác của Công ty ban hành có liên quan đến website được cung cấp cho người dùng. Công ty được bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, thay thế và bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Chính sách bảo mật này và có thể thông báo hoặc không đến người dùng.